NEDEN ABALIOĞLU?

"Toplumdan aldığını büyüterek toplumla paylaşma"

“Önce İnsan” felsefesinden hareketle, şirketimizi geleceğe, ancak çalışanlarımızla taşıyabileceğimize inanıyoruz.

İnsan kaynakları politikalarımız, holding şirketlerinin bütününde insan yönetimindeki önceliklerimize ve temel anlayışımıza uygun olarak şekillenir. Farklı sektörlerde farklı yapılanmalara sahip şirketlerimizin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayarak hayat bulur.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız, stratejik hedeflerimize yüksek performansla ulaşmamızı sağlayacak yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir. Tüm çalışanlarımız tarafından bilinen, paylaşılan, anlaşılır, şüpheye yer vermeyen ve birbirini destekleyen uygulamaları hayata geçirmek insan kaynakları anlayışımızın temelini oluşturur.

Ayrımcılık oluşturabilecek hiçbir önyargı insan kaynakları anlayışımızda yer almaz. Bu anlayışı, tüm insan kaynakları yönetimi süreçlerimizin yapılandırılması ve uygulanmasında göz önünde bulunduruyoruz.