KARAR ALMA POLITIKASI

Tüm şirketlerimizde gerekçeli kararları alacak kişi icrayı yapan olacaktır. Böylece yetki delegasyonu içinde kararı alan personel sorumluluğu amiri ile birlikte üstlenmiş olacaktır. Burada amaç; üstten karar beklenmesi yerine icracının proaktif olmasıdır. Onay merci de, kararları hızla onaylamalı ve şirket menfaatlerini gözönünde tutmalıdır.

Onaylanmayan kararlarda ve/veya kararı veren icracı ile onayı veren makam arasında mutabakatsızlık olması durumunda, durum bir üst makama intikal ettirilecektir. Ancak tercih edilenin, olayın bir üst makama gitmeden çözümlenmesi olduğu unutulmamalıdır. Şirketlerimizde hangi kademenin ne tür kararları verebileceği yetki yönetmeliği ile bütünlük arz etmektedir.

Holding ile şirketler arasındaki ilişkilerde bir mekanizmanın kurulmasına gerek duyulmuştur. Bu mekanizmanın adı, İcra Kurullarıdır. İcra Kurullarında şirketlerin faaliyetlerinin belirlenen politika ve hedefler çerçevesinde irdeleyerek, gerekli kararları alacaktır.

İcra Kurulu üyeleri şu kişilerden oluşur:

1) Holding CEO’su

2) Yapılan toplantı konusu ile ilgili şirket genel müdürü ve ilgili birim müdürleri

3) Holding ilgili fonksiyon yöneticisi

İcra Kurulu kararları, tavsiye kararları niteliğindedir. Bu kararların uygulanmasına yönelik sorumluluk şirket genel müdürleri’nindir. Toplantı, her bir şirket için; ayda en az bir kez yapılır. Toplantı sayısı İcra Kurulu üyelerinin isteği ile artırılabilir.

İcra Kurulu kararlarının genel müdür tarafından yönetim kuruluna götürülüp götürülmemesi hususu genel müdür’ün yetkisi içindedir.