YATIRIM VE PROJELENDIRME POLITIKASI

Yatırım ve projelendirme politikamızı üç ana başlık altında ele almaktayız:

1) Mevcut tesislerimizin iyileştirilmesi,

2) Mevcut tesislerimizin genişletilmesi,

3) Yeni yatırım alanlarının saptanması ve projelendirilmesi.

Yukarıdaki başlıklar altında ele aldığımız politikalar çerçevesinde; şirketlerimizin amacı, rekabet yarışında ayakta kalmalarını sağlayan, kendi proseslerini ve buna bağlı olarak özgün projelerini üretmesi veya geliştirmesi olmalıdır.

Bunu için de, en az insan gücü ile, kaliteli, en az stok seviyesinde, en az fire ile en düşük maliyetli üretim gerçekleştirebilmek amacıyla, mevcut tesislerimizdeki sistemlerin modernizasyonu çalışmalarını sürdürmeliyiz. Bu anlamıyla en son teknolojilerden yararlanmak, hedefimiz olmalıdır. Bu meyanda, şirketlerimizde başlatılmış olan proses ve kalite geliştirme çalışmalarını devamlı sürdürmeli, takımların sayısını artırarak çalışmaları tabana yaymayı hedeflemeliyiz.

Proje ve yatırım politikamızda esas alınması gerek noktaları da şu şekilde sıralayabiliriz:

Mevcut proje ve yatırımların geliştirilmesinde, “Planla-uygula-kontrol et-önlem al" döngüsünün faydalı olacağına inanmaktayız. Böylece, sürekli gelişim ivme kazanacak ve proje üretme olgusu tüm çalışmalarımıza ulaşacaktır. Bu durum, her çalışanın işine katkısını ve iş etkinliğini artırma çabasını geliştirecek, performans değerlendirmelerinde de kişisel gelişim ile iş geliştirme çabalarına katkı, esas alınacaktır.

Burada diğer önemli bir konu da, şirketlerimizde yapılan çalışmaları Holding merkezinde toplayarak, proje havuzu oluşturmak ve daha sonraki benzer çalışmalarda aynen veya değiştirerek kullanmaktır. Böylece enerji ve zamandan tasarruf sağlanmış olacaktır.

Proje ve yatırımların uygulanmasında öncelikle kendi insan gücümüzden yararlanmak ve çalışanlarımızın eğitimini yaptırmamız temel ilkemiz olmalıdır.

Şirketimizdeki proje, bakım, atölye, ekipman, eleman ve diğer kaynakların kullanımında karşılıklı dayanışmanın daha da geliştirilmesi ve en etkin şekilde kullanılması için çaba sarf edilmesini arzu etmekteyiz.

Bunların dışında şirketlerimize hizmet veren müteahhit personeline de proje desteği vermek ve işlerimizle ilgili her türlü işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak her iki tarafın menfaatine olacaktır.

Holding şirketlerinin proje ve yatırımlarında, “işçi sağlığı - iş güvenliği, çevre sağlığı, yaptığımız her işi bir defada doğru yapalım ve kalite" her zaman gözetilmelidir. Projelerin ve yatırımların devreye alınmadan önce mutlaka “iş güvenliği incelemesi" yapılmasının ileride olabilecek kazaları önlemeye büyük katkısı olacağına inanmaktayız.

Şirketlerimizin Proje ve Mühendislik işlerinden sorumlu yöneticilerinin,

• Yeni yatırım alanlarının seçiminde,

• Yeni projelerin olurluluk çalışmalarının değerlendirilmesinde,

• Yeni projelerin uygulama zamanları çalışmalarında,

Holding yatırım ve proje Bölümü ile işbirliği yaparak çalışmasında, böylece şirket kaynaklarının etkin yönlendirilmesinde yarar görmekteyiz. Holding yatırım ve proje bölümü de, şirketimizdeki proje ve yatırım çalışmalarına daima kaynak sağlama ve destek verme rolünü devam ettirecektir.

Şirketlerimizin büyük projeler dışındaki geliştirme projelerinin, şu dört ana başlık altında toplanmasında yarar görüyoruz.

1) İSİG-ÇS ile ilgili projeler,

2) Maliyetleri düşürücü projeler,

3) Kalite geliştirme ve iş etkinliğini artırıcı projeler,

4) Öngörülmeyen ancak potansiyel projeler,

Bunlardan maksat projelerin bütçeye almak suretiyle gerçekleşmelerini sağlamaktır.

Çalışanlarımızın projeler geliştirmesini Holding olarak daima desteklemekteyiz. Şirket yöneticilerimizin de bu yönde çaba sarf etmelerini arzu etmekteyiz.