MALI İŞLER VE FINANSMAN POLITIKASI

Holding A.Ş. şirketlerinin mali işlerden sorumlu yöneticileri;

•Hesap planı,

•Bütçe yönetim ve uygulamaları,

•Muhasebe yönetim ve uygulamaları,

•Mali raporlar,

•Finans yönetim ve uygulamaları,

•Mali denetim,

konularında ve bununla ilgili bilgisayar uygulamalarında Holding mali işler direktörlüğü ile koordinasyon içerisinde olacaklardır.

Şirketlerimizde yürürlükte olan bütçe uygulamalarında temel amacımız otokontrolün sağlanmasına yöneliktir. Burada planla, icra et, plandan sapmaları tespit et – olumlu sapmaların devamını sağlayacak, olumsuz sapmaları ortadan kaldıracak şekilde sistem kur – ve yeniden planla döngüsünü yaratarak birimlerimizin kendi kendini eğitecek ve geliştirecek yönetim felsefesini oluşturmasını arzu etmekteyiz.

Grubumuzda, Hesap Planı ve Mali raporlama standartlarının belirlenmesindeki yöntem; gerek şirketlerin kendi bünyelerinde kullanılan, gerekse Holdinge gelecek raporlara ilişkin altyapının bir bütünlük içerisinde oluşturularak karar alma mekanizmasına etkinlik kazandırmaktır. Mali bilgilerin konsolide edilmesi ve istatistikî bilgilerin uygun süreç gereğince gününde elde edilmesi, yorum ve raporlanması yönünden ve tüm şirketlerimizdeki ay sonu mizan ve bütçe kontrol raporlarının her ayın 5 günü içerisinde çıkarılması için gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yapmak şirket Mali İşler Birim yöneticileri sorumluluğundadır. Yılsonu hesaplarının ise Ocak ayı içerisinde tamamlanmasını arzu etmekteyiz.

Piyasa koşullarında rekabet etmenin koşullarından biri de makul bir seviyede büyüme hızını yakalamaktır. Bu nedenlerden dolayı, şirketlerimizde öz kaynaklarımızın yanı sıra yabancı kaynak kullanmamız, finansman politikamızın bir parçasıdır. Ancak, kabul edilmelidir ki; içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde fayda-maliyet analizi yapılması kaçınılmazdır. Burada amaç, dengeli ve kaldıracın lehimize olduğu durumlarda yabancı kaynak kullanmamızın planlanmasıdır. Şirketlerimizin faaliyetlerini icra ederken dönemsel olarak yabancı kaynaklara gereksinim duyması kadar nakit fazlası yaratması da söz konusudur. Paranın çok pahalı bir araç olduğu gerçeğiyle nakit yönetimine büyük önem vermemiz gerekmektedir. Gerek yabancı kaynakların temininde, gerekse nakit fazlasının değerlendirilmesinde etkinliği artırmak amacıyla şirket mali işler birim yöneticileri, Holdingle irtibata geçerek yasal koşullar çerçevesinde kaynak alışverişinde bulunacaklardır.

Şirketlerimizin tüm nakit hareketlerinin günlük, haftalık, aylık ve altı aylık olarak planlanması ve güncellenmesi nakit yönetimimiz açısından son derece önemlidir.

Çalıştığımız ve/veya çalışacağımız bankalarla ilişkilerin karşılıklı rant yaratacak şekilde olmasını arzu etmekteyiz. Bu rant yaratmada dikkat edilmesi gereken faktör fayda-maliyet analizinin yapılarak faydayı optimize etmektir.

Holding A.Ş. şirketlerinde stratejik ortaklık ve halka açılma konusuna önem vermekteyiz.

Grubumuzdaki tüm şirketlerin dün neredeydik, bugün neredeyiz ve yarın nerede olmalıyız sorularına yanıt verecek nitelikte mali analizlerinin yapılması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle mali işler birimlerimizin devlete olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek kadar, çağdaş rolünü üstlenerek yönetim muhasebesinin ilkelerini kullanmaları da bir gerekliliktir.

Holding olarak, tüm mali ve finansal konularda şirketlerdeki değerli mali işler yöneticilerimizle birbirimizi destekleyen, geliştiren, şirket ve grup yararına pozitif değerler ortaya çıkaran bir iletişim ve ilişki içerisinde olacağız.