SISTEM VE OTOMASYON POLITIKASI

“Ölçmek Bilmektir" özdeyişinden hareketle, şirketlerimizde “Sürekli Gelişmeyi" hedefleyen, “Bilgi Birikimi ve İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri"nin kullanılmasına olanak sağlayan, “Otomasyon Sistemi"altyapısının gerçekleşmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla günümüzün en son bilişim ve otomasyon tekniklerinin seçimi ve uygulamalarını yapmak arzusundayız.

Bu teknolojilerden, şirketlerimizde;

•Emek yoğun proseslerde ve insan becerisine dayalı olan yerlerde,

•Ürün kalitesini geliştirici,

•Maliyetleri, stokları ve telefleri azaltıcı,

•Çalışanlarımızda kalite, maliyet, zamanında teslim, müşteri memnuniyeti bilinçlerini daha da geliştirici,

•Prosesleri geliştirici,

•Etkin iletişimi yaygınlaştırıcı alanlarda etkili olmasını arzu ediyoruz.

Globalleşen dünyamızda, rekabet karşısında ayakta kalabilmek için, “Bilgi ve Etkin İletişim" üstünlüğüne sahip olma gereğinden hareketle, bu yönde atılacak her adımı destekliyoruz.