DENETIM POLITIKASI

Şirketlerimizdeki değerli yönetici arkadaşlarımızın yönetimin temel unsurlarını yerine getirdiklerinden şüphemiz yoktur. Bununla birlikte sürekli büyüyen grubumuzda, grup kültürü yaratmanın ve aynı hedefe yönelmenin gereği olarak var olan standartların ve sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Holding bünyesindeki denetim birimi ile, grup şirketlerinin faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer katmak amacını güderek bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti sağlamayı hedeflemekteyiz. Şirketlerimizin risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getireceğiz. Böylelikle Şirketlerimizin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağız. Bu kapsamda denetim birimine idari bir sorumluluk yüklemeden, bağımsız ve her türlü müdahaleden uzak olarak faaliyet göstermesini sağlayacağız. Denetim olgusunu bir geri besleme olarak çalıştıracak ve periyodik olarak sonuçlarını değerlendireceğiz.