Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Filidea; 2008 yılında Abalıoğlu Holding A.Ş. ve İtalyan Marchi&Fildi SPA’nın %50-50 ortaklığı ile kurulan, ana üretim faaliyeti tekstil sektörü için özel iplik üretimi olan bir şirkettir. Hedefi genelde elyaf kökenli farklılaşmanın yanında, üretim süreçleri ve teknolojik farklılıklarla, katkı payı yüksek yeni ürünler geliştirip satmak olan bir tekstil firmasıdır.

Türkiye’de Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. İtalya’da ise Filidea SRL adıyla faaliyet göstermektedir.

Filidea’nın ana üretim tesisi Denizli’dedir. Bu tesiste her türlü suni, sentetik ve doğal elyaflardan, kısa elyaf, open end ve Worsted (kamgarn) iplik makineleri ile üretim yapılmaktadır.

Moda ve teknik tekstil kullanımına yönelik iplikler üretmektedir. Modaya yönelik iplikler, doğal veya suni/sentetik elyafların %100 ikili ya da çoklu karışımları ile elde edilen ürünlerdir. Teknik tekstil ürünleri ise, belirli fonksiyonları yerine getirmeye yönelik üretilen tekstil ürünlerinin iplikleridir. Filidea; kurulduğu günden itibaren düzenli olarak büyüme stratejisi benimsemektedir.

Filidea Tekstil, 5 bin ton /yıl üretim kapasitesi ile üretiminin %80 civarı kısmını ihracat, %20’lık kısmını iç piyasaya satmaktadır.

Detaylı bilgi için:  www.filidea.com.tr