Şirketimiz iştiraklerinden Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.' de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %79,3'ünü temsil eden 55.510.000.-TL nominal değerli hisselerin tamamının Mosburger GMBH' e (Alıcı) satışına ilişkin hisse satış anlaşması 13 Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştır. Hisselerin devri (Hisse Devri), diğer ön koşuların gerçekleşmesinin yanı sıra, Rekabet Kurumu'nun devre ilişkin izninin veya menfi tespitinin alınmasını müteakip kapanış gününde (Kapanış Günü) gerçekleştirilecektir.

Hisse satış anlaşmasına göre Şirketimiz’in, Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu %79,3 oranındaki hisselerin geçici hisse satış bedeli, 31.03.2012 tarihli bilanço rakamları dikkate alınarak 110.386.228.-USD olarak belirlenmiş olup buna göre Şirket sermayesinin % 100’ü için belirlenen tutar 139.200.792.-USD olmaktadır. (Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli). Hisselerin geçici hisse satış bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiş olup, hisse satış anlaşmasına konu paylara ait bedelinin tamamı Hisse Devrinin gerçekleşeceği Kapanış Günü’nde ödenecektir.

Kesin Hisse Satış Bedeli ise Hisse Devrinin gerçekleşeceği Kapanış Günü’ndeki bilanço rakamlarının esas alınması suretiyle Kapanış Günü’nden sonraki 40 iş günü içinde hesaplanacaktır. Söz konusu hesaplamada; (1)Kapanış Tarihindeki Net İşletme Sermayesinden 31.03.2012 Bilançosundaki Net İşletme Sermayesi çıkarılarak (Net İşletme Sermayesi Farkı) ; (2) 31.03.2012 Bilançosundaki Net Borçtan Kapanış Tarihindeki Net Borç çıkarılarak (Net Borç Farkı) ve (3) Kapanış Tarihinden önce hissedarlara temettü dağıtılması durumunda, dağıtılan temettünün Kapanış Günü ile Kesin Hisse Satış Bedeli farkının ödendiği gün arasında hesaplanan faiz tutarı (Temettü Faiz Farkı) hesaplanacaktır. Net İşletme Sermayesi Farkı ile Net Borç Farkı toplanıp, bu toplamdan Temettü Faiz Farkı düşülerek Ayarlama Farkı belirlenecektir. Bu şekilde hesaplanan Ayarlama Farkı pozitif bir rakam ise Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli’ne eklenecek; Ayarlama Farkı, negatif bir rakam ise Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli’nden düşülecek ve bu şekilde Sermayenin Tamamı İçin Kesin Hisse Satış Bedelibulunacaktır.

Bu şekilde hesaplanan Sermayenin Tamamı İçin Kesin Hisse Satış Bedeli, satışı yapılan hisse oranı olan %79,3 ile çarpılarak satışı yapılan hisseler için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenecektir. Kesin hisse satış fiyatı ile geçici hisse satış fiyatı arasındaki fark hisse satış anlaşmasının ilgili tarafınca, diğer tarafa Kesin Hisse Satış Bedeli’nin belirlenmesinden sonra ödenecektir.

Hisse satış anlaşmasına göre, Kapanışın gerçekleşmesine bağlı olarak hisse devrini müteakiben Alıcı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No 44 Tebliği’ne göre zorunlu çağrı yapılacaktır.

Alıcı şirket ile aramızda sermaye ve denetim bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.