Şirketimiz iştiraklerinden Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.' de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %0,331’ini temsil eden 231.736,98.-TL nominal değerli hisselerin tamamının Mosburger GMBH' e (Alıcı) satışına ilişkin hisse satış anlaşması 13 Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştır. Hisselerin devri (Hisse Devri), diğer ön koşuların gerçekleşmesinin yanı sıra, Rekabet Kurumu'nun devre ilişkin izninin veya menfi tespitinin alınmasını müteakip kapanış gününde (Kapanış Günü) gerçekleştirilecektir.

Hisse satış anlaşmasına göre Şirketimiz’in, Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu %0,331oranındaki hisselerin geçici hisse satış bedeli, 31.03.2012 tarihli bilanço rakamları dikkate alınarak 460.828.-USD olarak belirlenmiş olup buna göre Şirket sermayesinin % 100’ü için belirlenen tutar 139.200.792.-USD olmaktadır. (Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli). Hisselerin geçici hisse satış bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiş olup, hisse satış anlaşmasına konu paylara ait bedelinin tamamı Hisse Devrinin gerçekleşeceği Kapanış Günü’nde ödenecektir. 

Kesin Hisse Satış Bedeli ise Hisse Devrinin gerçekleşeceği Kapanış Günü’ndeki bilanço rakamlarının esas alınması suretiyle Kapanış Günü’nden sonraki 40 iş günü içinde hesaplanacaktır. Söz konusu hesaplamada; (1)Kapanış Tarihindeki Net İşletme Sermayesinden 31.03.2012 Bilançosundaki Net İşletme Sermayesi çıkarılarak (Net İşletme Sermayesi Farkı) ; (2) 31.03.2012 Bilançosundaki Net Borçtan Kapanış Tarihindeki Net Borç çıkarılarak(Net Borç Farkı) ve (3) Kapanış Tarihinden önce hissedarlara temettü dağıtılması durumunda, dağıtılan temettünün Kapanış Günü ile Kesin Hisse Satış Bedeli farkının ödendiği gün arasında hesaplanan faiz tutarı (Temettü Faiz Farkı) hesaplanacaktır. Net İşletme Sermayesi Farkı ile Net Borç Farkı toplanıp, bu toplamdan Temettü Faiz Farkı düşülerek Ayarlama Farkı belirlenecektir. Bu şekilde hesaplanan Ayarlama Farkı pozitif bir rakam ise Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli’ne eklenecek; Ayarlama Farkı, negatif bir rakam ise Sermayenin Tamamı İçin Geçici Hisse Satış Bedeli’nden düşülecek ve bu şekilde Sermayenin Tamamı İçin Kesin Hisse Satış Bedelibulunacaktır. 

Bu şekilde hesaplanan Sermayenin Tamamı İçin Kesin Hisse Satış Bedeli, satışı yapılan hisse oranı olan %0,331 ile çarpılarak satışı yapılan hisseler için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenecektir. Kesin hisse satış fiyatı ile geçici hisse satış fiyatı arasındaki fark hisse satış anlaşmasının ilgili tarafınca, diğer tarafa Kesin Hisse Satış Bedeli’nin belirlenmesinden sonra ödenecektir. 

Hisse satış anlaşmasına göre, Kapanışın gerçekleşmesine bağlı olarak hisse devrini müteakiben Alıcı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No 44 Tebliği’ne göre zorunlu çağrı yapılacaktır.

Alıcı şirket ile aramızda sermaye ve denetim bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.

Bu işlemde Holding şirketlerimizden Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.’nin münhasır finansal danışmanlığını Ünlü & Co üstlenmiş olup, işlemin başarıyla gerçekleşmesinde bizlere destek vermiştir.

Temellerini babamız Cafer Sadık Abalıoğlu,  arkadaşları ve ortakları ile birlikte  40 yıla yakın süre önce attığımız Dentaş  Ambalaj bugün ülkemizin en büyük Oluklu Mukavva üreticilerinden biri haline gelmiştir.   Her sene yapılan Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında düzenli olarak yer almaktadır.  Son dönemde ülkemizdeki ekonomik gelişmeler özellikle Ambalaj sektörüne ilgiyi artırmış, bu anlamda sektöründe önemli bir konumda olan Dentaş  bir çok yabancı yatırımcı firmanın ilgisini çekmiştir.  Bu ilgi sonrasında stratejik ortaklık veya hisse satışı seçeneklerini  değerlendirme düşüncesiyle başlatmış olduğumuz süreci  iştirakimiz Dentaş Kağıt’ın, Dentaş Ambalaj’da bulunan hisselerini Prinzhorn Holding’e bağlı Dunapack Mosburger’e satmak üzere hisse satış sözleşmesi imzalayarak tamamlamış bulunmaktayız. 

Bu karar Abalıoğlu Holding’in gelecek yıllarını şekillendirdiği  sektör odaklanma çalışmalarında aldığı Stratejik bir karardır .  Abalıoğlu Holding olarak yatırımlarımızı, sahibi olduğumuz mevcut işlerimiz olan Kalıplanmış Selülozik Kağıt,  Bakır ve Tekstil sektörlerinde artırarak devam ettireceğiz.  Bu alanlarda rekabet edebilirliğimizi, sürdürülebilir büyümemizi sağlamak amacıyla  katma değeri yüksek ürünler üretmek için yatırımlar yapacağız.   Bu sektörlerimizde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.  Ayrıca,  Maden konusunda faaliyet göstermesi amacıyla yeni kurduğumuz Abalıoğlu Doğal Kaynaklar şirketimizde,   Enerji alanında elektrik üretimi konusunda, ve ayrıca Perakende sektörüne pazarlama araçları sunan grubumuzun hizmet sektöründeki ilk şirketi olan Açıkkart’ta büyüme ve yatırım fırsatlarını değerlendiriyor olacağız.

Dentaş Kağıt Yönetimi olarak ise faaliyet gösterdiğimiz Kalıplanmış Selülozik Kağıt sektöründeki yumurta viyolü, endüstriyel viyol ve meyve viyolü konularındaki Pazar liderliğimizi pekiştirmek ve  kapasite arttırımı, ürün çeşitlendirmesi ve farklı yerlerde üretim gibi fırsatları değerlendirerek bu sektördeki etkinliğimizi arttırmak düşüncesindeyiz.  Dentaş Kağıt olarak her zaman farklı sektörlerdeki fırsatları da  değerlendirmeye devam edeceğiz.

Dunapack  Grubu, Avrupa’nın üçüncü en büyük, Orta ve Doğu Avrupa’nın ise en büyük Kağıt ve Oluklu Mukavva üreticisi olan entegre bir firmadır.  Ana şirket olan Prinzhorn Holding  3650 çalışanı ile 12 ülkede faaliyet göstermektedir  ve yıllık 1 milyar Euro cirosu bulunmaktadır.      Ülkemizin kalkınmasında Sanayi’nin yeri yadsınamaz.    Bu anlamda konusunda uzman uluslararası bir firmanın ülkemize yatırım yapması memnuniyet vericidir.     Dunapack Grubu’nun önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımları da yaparak ülkemiz ekonomisine   katkısını artırarak devam ettireceğine inanıyoruz.  Buna vesile olduğumuz için ayrıca mutluluk duymaktayız.

Ülkemize ve ilgili herkese Hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Ali Abalıoğlu       İsmet Abalıoğlu

Abalıoğlu Holding