"Kültürlerarası Resim Kampı" 

AB Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Kültür ve Sanat Hibe Programı Kültürlerarası Resim Kampı Projesi Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri'nden ressamların katılımıyla 5-20 Mayıs tarihlerinde Denizli'de "Kültürlerarası Resim Kampı" projesini gerçekleştirdi.

 
 Kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kültürel iletişimin gelişmesini sağlamak amacıyla, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Associazione di Promozione Sociale Lunaria tarafından gerçekleştirilen Kültürlerarası Resim Kampı projesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanı ile hayata geçirildi.


Bu proje, sivil toplum faaliyetlerinin uluslararası alana yayılmasını, kültürlerarası diyaloğu desteklemeyi ve böylece Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kültür ve sanat yönünden uzun vadeli bir işbirliği sağlamayı amaçlıyor.


Kamp süresince yukarıda adı geçen ressamlar kendi çizgilerinde eserler ortaya çıkardı ve bu çalışmaları yaparken Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fatültesi-Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencileri de onlara eşlik ettiler. Ayrıca katılımcılar öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, seminerler gerçekleştirdiler.

Organizasyon kapsamında bir de Resim Yarışması düzenlendi. Türkiye genelinde 31 yaşından gün almamış tüm genç sanatçılara açık olan yarışma ile genç ressamlara yeni ufuklar açmak, onların gelişimine katkıda bulunmak ve gençleri üretime teşvik ederek sanatsal verimliliklerini artırmak hedeflendi.

Kamp süresince ortaya çıkan eserler ile resim yarışmasında dereceye giren ilk üç eser;  ilk olarak Temmuz.2012 tarihleri arasında Associazione di Promozione Sociale Lunaria ev sahipliğinde Roma'da Senso Art Gallery'de sergilendi.

Avrupa ve Türkiye'den çok değerli 20 ressamın yaptıkları 42 eser  Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi-Sergi Salonu'nda 21 Eylül-20 Ekim 2012 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

"Kültürlerarası Resim Kampı" na katılan ressamlar:

Habip Aydoğdu,

Adele Barattini,

Merih Tekin Bender,

Valeria Cademartori,

Ali Candaş,

Guilio Catelli,

Gürbüz Doğan Ekşioğlu,

Erol Eti,

Bahri Genç,

Yalçın Gökçebağ,

Gündüz Gölönü,

Tahsin Hancıoğlu,

Yüksel Hancıoğlu,

Ludmila Khrystseseva,

Ovidiu Leuce,

Vanessa Mary Palomba,

Mustafa Pilevneli,

Sarah Marinka Van Der Pols,

Yasemin Sözer Sarac,

Leyla Varlık Şentürk

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Hakkında:

''Önce İnsan'', ''Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma'' ilkeleri ışığında 1999 yılında kurulan Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, kurulduğundan bu yana çocuk ve gençlerin eğitiminde aktif olarak çalışmakta, bu konuda projeler geliştirmektedir.

Vakıf, sosyo-ekonomik olarak ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine destek vermektedir. Gerek vakıf binasında gerekse bina dışında yapılan tüm etkinliklerde üniversiteli gençler gönüllü olarak vakfa destek vermektedir. Vakıfta gönüllülerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacı ile ''Gönüllü Gelişim Programı'' uygulanmaktadır. Program kapsamında gönüllüler için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmekte, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine katılım sağlanmaktadır.

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, gençlerin yurt dışındaki yaşam şartlarını görmelerine, farklı kültürleri tanımalarına ve değişik ülkelerdeki gönüllülük faaliyetlerine katılmalarına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda gönüllü gençlerle birlikte uluslararası projeler gerçekleşmektedir. "Avrupa Gönüllülük Hizmeti" kapsamında gönüllülerine yurt dışındaki vakıflarda da hizmet etme olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Her yıl, lise ve üniversitelerde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkânları sınırlı öğrencilere burs vermektedir. Ayrıca, mesleki eğitime büyük önem veren vakıf, üç yılı aşkın bir süredir meslek liselerinde okuyan öğrencilere yönelik "Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye" isimli bir proje gerçekleştirmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenimlerini tamamlamalarına destek olurken, ''Bursiyer Gelişim Programı'' kapsamında kişisel ve mesleki eğitimler düzenlemekte, onların çeşitli kültürel etkinliklere katılmasını sağlamakta ve onlara Abalıoğlu Holding'e bağlı grup şirketlerinde staj imkânı sunmaktadır.

Denizli'nin kültürel gelişimine de önem veren vakıf, 2003 yılından bu yana "Geçmişten Günümüze Denizli" dergisini Denizlilere sunmaktadır. Çoğunluğu Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Denizlili dostlarımızın bulunduğu yayın kuruluyla birlikte, Denizli'nin tarihine ışık tutan konuları, kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla okurlarıyla paylaşmaktadır. Vakfın kütüphanesinde 5000'e yakın yayın bulunmaktadır. Kütüphane vakıftaki çocuk ve gençlerin yanı sıra, başta Abalıoğlu çalışanları ve çalışanların aileleri olmak üzere tüm Denizlililere hizmet vermektedir.

Associazione di Promozione Sociale Lunaria Hakkında:,

Lunaria, 1992 yılında Roma'da kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Lunaria eşit ekonomi, üçüncü sektörün geliştirilmesi, göç akımlarının incelenmesi, küreselleşme eğilimleri, demokrasi ve katılım  arasındaki bağlantılar, uluslararası gönüllü hizmet etkinlikleri aracılığı ile örgün ve örgün olmayan eğitimin önemi gibi  çeşitli sosyal konularda araştırma, eğitim ve iletişim çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarında adalet, dayanışma ve demokrasi ilkelerinden esinlenen  yeni etkin vatandaşlık ve şiddet içermeyen sosyal değişim biçimlerini uygulamaktadır.