360 Derece Gönüllülük isimli panel 19 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’de arasında Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği panele Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sebahattin Nas’ın ve Denizli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Panelden önce PAÜ Kongre ve Sergi Sarayı’nın fuaye alanında bir çok sivil toplum kuruluşunun ve üniversite kulüplerinin stantları açılmış ve tanıtım çalışması yapılmıştır. Bu stantlarda üniversite öğrencilerine ve katılımcılara kuruluşların çalışmaları anlatmış, gönüllü üye başvurusu alınmıştır.
360 Derece Gönüllülük Paneli, gönüllülüğü her yönüyle ele alan konuşmacıları bir araya getirmiştir. Gönüllülük konusu panel konuşmacıları tarafından her açıdan ele alınmıştır. Gönüllülük konusunda Türkiye’de söz sahibi olan lider katılımcılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmışlardır. Panel konuşmacılarının her biri 20’şer dakikalık konuşmalarıyla izleyenlerin beğenisini toplamıştır.
 
Program Akışı
Açılış Seremonisi – Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (14.00-14.05)
Açılış Konuşması –(14.05-14.20)
*Moderatör: Mehmet Ali Abalıoğlu – Cafer Sadık Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı / DOÇEV Kurucular Kurulu Başkanı / Abalıoğlu Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Neden Gönüllülük? –
*Konuşmacı: İbrahim Betil – TOG Yönetim Kurulu Üyesi
Gönüllü Kimdir? –
*Konuşmacı: Oktay Özinci – TEGV Yönetim Kurulu Başkanı
Toplum Gönüllüden Ne Kazanır?)
*Konuşmacı: Gülsün Kaya – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Gönüllü Toplumdan Ne Kazanır?-
*Konuşmacı: Armağan Gürel – Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi İnsan Kaynakları Yöneticisi
Gönüllü Topluma Ne Kazandırır?
*Konuşmacı: Erhan Bozkurt – Gönüllü
*Konuşmacı: Prof. Dr. Önder Göçgün – Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı
Panel konuşmalarının ardından Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konuk konuşmacılara teşekkür sertifikası sunulacaktır.
Program Alper Kayman Band isimli Blues grubunun dinletisi ile son bulmuştur.
 
 
Denizli kentinin gönüllülük konusunda farkındalığını arttırmak, Denizli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinin birbirleriyle tanışmasına öncülük etmek, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapan bireylere teşekkür etmek, PAÜ öğrencileri başta olmak üzere Denizli halkını gönüllü çalışma yapma konusunda teşvik etmek ve 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı’nı kutlamak hedeflenmiştir.
 
 
 
 
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Hakkında
““Önce İnsan““, ““Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma““ ilkeleri ışığında 1999 yılında kurulan Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluş tüzüğünün 25 Ocak 2000 tarihli Resmi  Gazete’de yayınlanmasıyla tüzel kişiliğine kavuşmuştur. 
Kurulduğundan bu yana çocuk ve gençlerin eğitimlerinde aktif olarak çalışmakta, bu konuda projeler geliştirmektedir. Denizli’nin kültürel gelişimine önem veren vakıf 2003 yılından bu yana “Geçmişten Günümüze Denizli” dergisini Denizlilere sunmaktadır. Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan yayın kurulu, Denizli’nin tarihine ışık tutan konuları dergide paylaşmaktadır. Vakfın kütüphanesinde 4000’i aşkın yayın bulunmaktadır. Kütüphane vakıftaki çocuk ve gençlerin yanı sıra başta Abalıoğlu çalışanları ve aileleri olmak üzere tüm Denizlililere hizmet vermektedir.
Vakıf, sosyo-ekonomik olarak ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine destek vermektedir. Gerek vakıf binasında gerekse bina dışında yapılan tüm etkinliklerde üniversiteli gençler gönüllü olarak vakfa destek vermektedir. Vakıf gönüllülerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacı ile ““Gönüllü Gelişim Programı““ uygulamaktadır.. Program kapsamında gönüllüler için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmekte, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine katılım sağlanmaktadır.
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, gençlerin yurt dışındaki yaşam şartlarını görmelerine, farklı kültürleri tanımalarına ve değişik ülkelerdeki gönüllülük faaliyetlerine katılmalarına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda gönüllü gençlerle birlikte uluslararası projeler gerçekleşmektedir. Avrupa Gönüllülük Hizmeti kapsamında gönüllülerine yurt dışındaki vakıflarda da hizmet verme olanağı sağlamaktadır. Her yıl, lise ve üniversitelerde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkânları sınırlı öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile 9 ay süreyle burs vermektedir. Ayrıca, mesleki eğitime büyük önem veren Vakıf, üç yılı aşkın bir süredir meslek liselerinde okuyan öğrencilere yönelik “Nitelikli Gençlik Güçlü Türkiye” isimli bir proje gerçekleştirmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenimlerini tamamlamalarına destek olurken burs vermenin yeterli olmadığının bilinciyle ““Bursiyer Gelişim Programı““ kapsamında çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler düzenlemekte, onların çeşitli kültürel etkinliklere katılmasını sağlamakta ve onlara CSA Holding’e bağlı grup şirketlerinde staj imkanı tanımaktadır.