KALDER-Birleşmiş Milletler Küreselm İlkeler Sözleşmesi

 

Türkiye“nin önde gelen 35 kuruluşu Küresel İlkeler Sözleşmesi“ne imza attı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi“ ne imza atan kurum sayısı 100“ ü geçti. Liderlerden geleceğe imza atıldı. KalDer“ in ev sahipliğinde Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen, Nobel Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan“ında hazır bulunduğu törende Türkiye“nin önde gelen 35 kuruluşu daha Küresel İlkeler Sözleşmesi“ ne imza attı. Böylece ülkemizdeki Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atan kuruluş sayısı 115 oldu. Dünya“ da ise bu rakam 4 binin üzerinde. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı 80 kuruluştan 68’nin ve 35 yeni kuruluş temsilcisinin katıldığı törende, Küresel İlkeler Sözleşmesi“ni imzalayan kurumların liderleri bir de aile fotoğrafı çektirdi. İmza atan şirket başkanları Kofi Annan“ la birlikte...Türkiye“nin önde gelen 35 kuruluşu Küresel İlkeler (Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul, 12 Kasım 2007) Sözleşmesi“ ne imza attı. (İstanbul, 12 Kasım 2007)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T.HASAK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Hikmet Pekcan ile Başkan Yardımcısı Bekir Metin’ de söz konusu imza töreni ve gala yemeğine katılmışlardır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesine, 21 Kasım 2006 tarihi itibariyle imza koyan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu imza töreni ve gala yemeği vesilesiyle çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile görüşme imkanı bulmuştur. 2009 Dünya Halk Sağlığı Kongresi hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi Mahmood AYUB ve diğer UNDP yetkilileri ile görüşülmüş ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Sayın Kemal Derviş’ e, Dünya Kongresinin açılışında bir konferans vermesi için sunulmak üzere bir davet mektubu verilmiştir. Ayrıca, T.HASAK yetkilileri Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Kofi Annan ile de görüşerek kendisine 2009 Dünya Halk Sağlığı Kongresi için bilgi sunmuşlardır. T.HASAK ile 2009 Dünya Halk Sağlığı Kongresi için birlikte çalışan ZED Etkinlik Yönetimi ve Danışmanlığı Firması ve Türkiye KSSD yöneticileri İstanbul’da da bir araya gelmişlerdir.BM eski Genel Sekreteri T.HASAK Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile de görüştü. (İstanbul, 12 Kasım 2007)

 
 

Prof. Dr. H. Pekcan ve Bekir Metin Sağlık eski Bakanı Prof. H. Pekcan, ZED Genel Müdürü Cengiz Yazanel Bülent Akarcalı ile (İstanbul, 12 Kasım 2007)ve TKSSD Başkanı Serdar Dinler ile (12 Kas. 2007) Gala yemeğinde Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Kofi Annan’ la birlikte, Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atan 115 kuruluştan 360’ın üzerinde kişi katıldı. Kal-Der Başkanı Çetin Nuhoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan da birer konuşma yaptılar.Açılış resepsiyonu ve gala yemeğinde Kofi Annan, Mustafa Koç ve Çetin Nuhoğlu konuşmuşlardır. 12 Kas. 2007)Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmada; Kal-Der, kalite kavramının yaşamın tüm alanlarına yerleşmesine öncülük ederek,çalışmaları ile iş yaşamına vizyon kazandırarak, kalkınmada kamu kurumlarının en önemli paydaşlarından biri olarak, küresel vizyonu ile ülkemizin yönetim ve kalite alanında referans noktasıdır. Bu kapsamda Kalite Kongreleri’ nde değişen ekonomik, sosyal ve ekolojik koşulları ele alan temalar seçilmekte; kuruluşlarımıza ve yöneticilerimize başarı stratejilerini bulmaları ve uygulamaları için esin kaynağı olacak oturumlar düzenlendiğini belirtti. 16. Kalite Kongresi son üç yılın kongre temalarını tamamlayacak şekilde “Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı” teması ile düzenlendiğini söyleyen Nuhoğlu, “2004 yılında “Geleceği Şekillendirmek”, 2005 yılında “Vizyondan Eyleme”, 2006 yılında “Düşünce Kalitesi” ile bu yıl tartışacak tema için alt yapıyı oluşturduğunu kaydetti. “Rekabetçi olma arayışı bize özgü değil, tüm ülkeler, tüm kuruluşlar, tüm bireyler daha rekabetçi olmak için çalışıyorlar. Bu çalışmaların kuralları ve sınırları olmalı. Aynı Dünyayı paylaşıyoruz, kuralsız ve sınırsız olmak hepimize zarar veriyor” diyen Kal-Der Başkanı, “Rekabetçi olmak için çalışırken, Sürdürülebilir bir Dünya yaratmayı da başarmalıyız. Kal-Der olarak “Dünya Vatandaşlığı” ile bu anlayışı tanımlıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için Dünya“daki sorunların çözümüne katkıda bulunmanın birinci adımı kendimizi değiştirmektir. İkinci adımı ise sosyal paydaşlarımızın değişmelerine yardımcı olmak, onları bu anlamda bilgilendirmek, teşvik etmek ve desteklemektir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi bu kapsamda yapılan en anlamlı girişimdir” ifadesini kullandı.

 

Çetin Nuhoğlu, “Bugün imza atan 35 kuruluş ile daha da büyük bir Küresel İlkeler Sözleşmesi ailesi olduk. Yaşanabilir bir dünyada daha rekabetçi olmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Kurumsal vicdanlarımız, yaptıklarımızın takipçisi olmalı, sözlerimiz kâğıt üzerinde kalmamalı, günlük işlerimize yansıtılabilmeli. Kurumsal vicdanlarımızın yanı sıra toplumsal bir gözetim mekanizmasına da ihtiyaç var. Bu mekanizma ile Küresel İlkeler“ in uygulanmasını sağlayabiliriz. Yasalar, yönetmelikler bu tür bir kontrolün sağlanmasında yetersiz kalacaktır; hiç bir kurum kontrol işlevini tekbaşına yapamaz. Sistemin katılımcı bir ortak girişimle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya, kamu kuruluşları birlikte çalışmalılar. Kal-Der de bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır. Buradan sizlere bunun sözünü veriyorum” dedi. Nuhoğlu geceye emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Küresel İlkeler Sözleşmesini, 31 Mart 2006“ da dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan“ ın katıldığı bir tören ile imzalayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç da gecede bir konuşma yaptı. Böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan mutlu olduklarını belirten Koç, topluluk olarak İlkeleri imzalama sebeplerini sıraladı: “Her şeyden önce küresel ilkeler kurucumuz Vehbi Koç“ un ilkeleri ile paralel bir yaklaşım taşımaktadır. İkinci ana neden, dünya şirketi olma hedefimiz doğrultusunda dünyadaki en iyi uygulamaları bünyemize yansıtabilme çabamız ve şu anda bile pek çok girişimimiz olmasına rağmen daha gidecek çok yolumuz olduğunu bilmemizdir. Son olarak da, sorumlu işletmecilik alanında önerdiği sistematik ve verimli model ile çalışmalarımızı daha ileri boyutlara taşımamızın yolunu göstermesidir. Koç Topluluğu olarak biz bu açılardan hareket ettik. Topluluk olarak bu ilkeleri günlük işlerin bir parçası olarak ve daha güzel uygulamalarla hayata geçirebilmek için mevcut durumun resmini çıkarıyoruz. Ardından, bu süreçleri tüm değer zincirimize, yani iş ortaklarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimize yayarak çarpan etkisi ile toplumsal katkı oluşturmayı hedefliyoruz.” Mustafa V. Koç, sözlerine Küresel İlkeler Sözleşmesi“nin başarısı için, özel sektör,sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek devam etti ve devletlerin liderliğinin önemine dikkat çekti. “Özellikle de bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde devletler, bu sürece daha etkin bir biçimde katılmalıdır. Devlet, sağlam bir hukuki ve yargısal çerçeve ile etkin yönetim mekanizmalarını sağlayarak, katılım ve liderlik göstermezse işletmelerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bu; şeffaflık, yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet konularında özellikle geçerlidir.“ Mustafa Koç, sözlerini tamamlarken, hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi, bu ilkelerle de küresel bazı dengesizliklerin tümden ortadan kalkmasının söz konusu olmayabileceğini ama değişimin bir yerden başlatılması gerektiğini ve bunun denenmeye değer bir süreç olduğunu ifade ederek, Gandhi“ den şu sözleri aktardı: “Eğer dünyada herhangi bir değişim olmasını istiyorsanız, o değişim siz olun”. Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Gala Yemeği Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Günyeli“nin küreselleşen dünyada " yeryüzünün renkleri" isimli dia gösterisi ile sona ermiştir.

 

Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?

Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar 26 Temmuz 2000’de New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde başladı. Bugün dünyanın her tarafından 3 bini aşkın sayıda şirket, uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütünün katılımıyla insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel ilke doğrultusunda sürdürülüyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi, iki ana amacı olan tamamen gönüllü bir harekettir. Anlaşmanın bazını oluşturan 10 prensibi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek ve BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizör görevini yerine getirmek oluşturuyor. Sözleşmenin kuruluşlara yönelik herhangi bir yaptırımı yok. Ancak iki yılda bir ilgili çalışmaları rapor halinde isteniyor. Sözleşme’nin merkezinde ’Küresel İlkeler Sözleşmesi’ ofisi ve 6 BM teşkilatı bulunuyor. İnsan Hakları Komisyonu Ofisi, BM Çevre Programı, Uluslararası Çalışam Örgütü, BK Kalkınma Porgramı, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan haklarının korunması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve insan hakları ihlallerine karşı durulması, istihdam ve iş yaşamında evrensel değerlerin uygulanması, çevre bilincinin ve sorumluluğunun geliştirilmesine yönelik girişimlerle çevresel güçlüklerin üstesinden gelinmesi ve yolsuzluğun her tür ve biçimi ile mücadele edilmesi ilkeleri üzerine kurulmuştur.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki is dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Küresel ilkeler şirketlere muazzam katkılar getiriyor

Bu ilkelere bağlı kalarak faaliyet göstermek rekabet gücünü olumlu etkiliyor. Şirketlerin kârlılığını artırabiliyor. Kurumlara muazzam katkılar yapıyor. Daha ucuz borçlanma şansı verebiliyor. Verimliliğin artmasını sağlayabiliyor.

Sözleşme’nin hukuki olarak bağlayıcılığı var mıdır?

Küresel İlkeler Sözleşmesi tamamen gönüllü bir harekettir, diğer şirketlerin davranış ve hareketlerini denetlemez veya zorlamaz. Onun yerine değişimi, sorumlu vatandaşlığı, yaratıcı çözümleri ve ortaklıkları teşvik eder.

Küresel İlkeler Sözleşmesini 12 Kasım 2007 itibariyle İmzalayan 35 Kuruluş

TÜSİAD, TOBB, Beyoğlu Belediyesi, Sampaş, Zorlu Holding, Renault Mais, Bolu Çimento, Akkök, Akkim, Show TV, VIP Turizm, Koç Üniversitesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Holding, Kartet, Pamuk Finansal Kiralama, Erbak-Uludağ, Deloitte, Yaşar Holding, Sabancı Holding, Akbank, UBS İsviçre Bankası, Balnak, C Faktoring, Ekol Lojistik, Selamoğlu Nakliyat, Schnider Elektrik, Kent, Özel İnkur İngilizce Kursları, Özka Lastik, Turkcell, Milangaz, Bersan Lojistik, Bersay, UND, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası.

Küresel İlkeler Sözleşmesi 10 Temel Prensibini dört ana başlıkta toplamıştır.

 Başlıklar; İnsan HaklarıÇalışma, Çevre, Yolsuzlukla Mücadele