CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞITIM VE KÜLTÜR VAKFI

Vizyonu

Ulusal kalkınmamıza, yöresel gelişimimize ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasına katkıda bulunacak eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Misyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği ilkelere sahip çıkan, kişisel ve mesleki gelişimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eğitim ve öğretim yoluyla topluma yararlı birer birey ve örnek vatandaş olarak kazandırmak; kültürel zenginliklerimize sahip çıkarak çeşitli tanıtım faaliyetleri ile onların gelecek nesillere taşınmasını sağlamaktır.

İlkeleri

Kişilikli ve bilinçli, kendisine güvenen ve yetkin, bireysel gelişime ve değişime açık, düşüncelerini paylaşan ve sorumluluklarının farkında olan, çağdaş, akılcı ve laik gençler yetiştirip, kendisine, çevresindeki insana ve doğaya, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı, iyi birer insan ve iyi birer vatandaş olarak hayata hazırlamaktır.

 

 

Faaliyetleri

• Başarılı ve maddi imkânları sınırlı üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi,

• Çocuklarımız ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve araştırma yapmalarını sağlamak için oluşturulan kütüphanenin kullanılmasını özendirici faaliyetler yapılması,

• Toplumun pek çok kesimini eğitici ve aydınlatıcı konferanslar, söyleşiler ve toplantılar düzenlenmesi,

• Milli Eğitim Müdürlükleri, okul aile birlikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, konularında uzman kişilerin katkılarıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Denizli’nin sosyal ve kültürel yaşamını, geçmişten günümüze yaşanılan tarih, kültür ve sanat olaylarını yeni nesillere aktarmak ve Denizli belleğine sahip çıkıp, yaşatmak amacıyla; vakfımız sponsorluğunda, “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENİZLİ” adlı, 4 ayda bir yayınlanan yerel kültür ve tarih dergisi çıkartılması,

• Pamukkale Üniversitesi ile sürekli işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirilmesi,

• Güzel sanatların her alanında projeler geliştirilmesi ve projelerin desteklenmesi,

• Meslek liselerine dikkat çekmek amacıyla “Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye” projesinin uygulanması. Bu proje kapsamında öğrencilere burs vermenin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleriyle destek olunması ve grup şirketlerimizde staj olanağı tanınması,

• “Gönüllü Gelişim Programı” ile vakfımıza destek olan gönüllülere kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi,

• Kültür-sanat alanında ve mesleki liselerine yönelik AB projeleri geliştirilmesi ve uygulanması.

 

 

Hedef ve Projeleri

• Sanata, bilime ve spora özel yeteneği olan üstün yetenekli çocukları belirlemek, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olmaları amacıyla eğitimlerine destek olmak,

• Eğitim ve kültür hizmetlerinin uygulamalarını özendirmek, ilimizdeki eğitim ve kültür çalışmalarını desteklemek, kültürel kimliğimizi oluşturan konularda sergi, konser, panel, konferans düzenlemek,

• Kültürel değerlerimize sahip çıkabilmek amacıyla müze ve kültür müdürlükleri ile iletişim kurarak ortaklaşa etkinlikler düzenlemek,

• Eğitim ve kültür ile ilgilenen diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte etkinlikler yapmak,

• Anne ve babalara yönelik sohbet toplantıları düzenlemek (şiddet, aile ve çocuk sağlığı, iletişim, sağlık konuları gibi). Konusunda uzman kişilerin ve doktorlarımızın desteği ile “aile sağlığı, acil durum, çocuk yetiştirme, iletişim, hijyen-temizlik, çevre bilinci, ergenlik sorunları, uyuşturucu, boşanmış aile çocuklarının yetiştirilmesi” gibi konularda bilinçlendirme seminerleri ve konferansları düzenlemek,

• Çocuklara ve gençlere yönelik eğlence faaliyetleri düzenlemek (sinema, tiyatro, konser gösterileri),

• Kültürümüze katkı sağlamış Türk büyüklerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, ressamlarımız, sporcularımız için anma etkinlikleri düzenlemek,

• Vakıf binasının Denizli’de bir kültür ve sanat merkezi olması hedefine yönelik olarak, ilimize ve kültürel değerlerimize sahip çıkacak projeler hazırlamak,

• Bilimsel yarışmalar, spor turnuvaları, zihin oyunları, resim, müzik, hikâye, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek,

• Tüm bu faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle irtibat ve işbirliği içerisinde olmak, bu faaliyetleri destekleyen ulusal ve uluslararası fonların Denizli yararına projelerle şehrimize ve insanımıza katkıda bulunacak şekilde kazandırılması.

Detaylı bilgi içinwww.csavakfi.org.tr