DOÇEV - DOĞA VE ÇEVRE VAKFI

 

Abalıoğlu Holding, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu korumak, geliştirmek vizyonu ile DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı’nın kuruluşuna önderlik etmiştir. 1996 yılında kurulan DOÇEV; ağaçlandırma, atık yönetimi ve çevre eğitimi alanlarında faaliyetler yapmakta, uygulama projeleri geliştirmektedir.

 Bu kapsamda;

 • “Kendi Ormanını Kendin Kur” sloganı ile bu konuya duyarlı doğa ve çevre dostlarının, dilediği kişi ve kurumlar adına hatıra ormanları kurmalarını sağlıyor.
• Parklar, koruluklar oluşturdu. Okul, hastane, küçük sanayi sitesi, mezarlık, baraj kıyısı gibi çeşitli kamusal alanların ağaçlandırılmasına katkı sağladı. 
• 2022 yılı sonu itibariyle dikimine katkı sağladığı 545.719 fidan, ağaç vasfına ulaşarak erozyonun etkilerini azaltmakta, Denizli doğasını yeşertmektedir. 
• Kuşların üreme ve barınmalarına destek olmak için ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları asıyor. Zorlu kış koşullarında yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olmak amacıyla doğal ortamda yemleme yapıyor.
• “Kâğıdını Ver Ağacın Olsun” sloganı ile yaklaşık 5.564 ton atık kâğıt topladı. Elde edilen kazanımla “DOÇEV - Atık Kâğıt Ormanı”nı kurdu.
• “Dünyanın Pili Bitmesin” sloganı ile kullanılmış pillerin toplanmasına ülke genelinde katkı sağlıyor. 2022 yılı sonu itibariyle 44,4 ton atık pili toplayarak, bertaraf edilmesini sağladı.
• “Elektronik Atık Toplama Hattı” oluşturarak 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık 95,7 ton elektronik atığın geri kazanımını sağladı. 
• Okullarda çevre eğitimleri düzenliyor, yayınları ve çevre sunumlarıyla toplumda çevre bilincinin yükselmesine katkı sağlıyor. 
• “Her Damlası Değerli” yaklaşımı ile sularımızın ve sulak alanlarımızın önemini vurguluyor, broşür, afiş, film gibi materyallerle kamuoyu oluşmasına ve halkın bilgilendirilmesine katkı sağlıyor. 
• Faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği çevre projelerini, ulusal ve uluslararası kurumların çevre fonlarının katkılarıyla uyguluyor. 

DOÇEV, her türlü desteği doğa ve çevre adına şükranla karşılıyor, bu coşkuyu toplumdan aldığı güçle nesiller boyu sürdürmeyi hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.