KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESI

Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni İmzaladı

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan Abalıoğlu Holding, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 10 temel ilke etrafında buluşan dört binden fazla şirket, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmek için çalışacak.

26 Temmuz 2000’de New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde temelleri atılan Küresel İlkeler Sözleşmesi bugüne kadar dünyanın her yerinden dört binden fazla özel şirket ve sivil toplum örgütü tarafından imza edildi.

Abalıoğlu Holding, Birleşmiş Milletler tarafından, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve küreselleşmeyi tüm insanların yararına olacak şekilde işletebilmek için önerilen 10 temel ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 12.11.2007 tarihi itibariyle imzasını koydu. Kalite Derneği’nin (KALDER) öncülüğünde gerçekleşen imza töreninde, Abalıoğlu Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Abalıoğlu Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

Sözleşme uyarınca Abalıoğlu Holding, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluğa karşı mücadele ana başlıkları altında, çağdaş değerlerle uyum içinde, evrensel olarak kabul görmüş 10 temel ilkeyi uygulamayı ve bunların yaygınlaşması için çaba göstermeyi kabul etti.

 Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?

Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar 26 Temmuz 2000’de New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde başladı. Bugün dünyanın her tarafından 4 bini aşkın sayıda şirket, uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütünün katılımıyla insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel ilke doğrultusunda sürdürülmektedir.

Sözleşmenin kuruluşlara yönelik herhangi bir yaptırımı yok. Ancak iki yılda bir ilgili çalışmaları rapor halinde isteniyor. Sözleşme’nin merkezinde ’Küresel İlkeler Sözleşmesi’ ofisi ve 6 BM teşkilatı bulunuyor. İnsan Hakları Komisyonu Ofisi, BM Çevre Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kalkınma Programı, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlerin, küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, iki ana amacı olan, tamamen gönüllü bir harekettir;

Anlaşmanın temelini oluşturan 10 prensibi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek,

Birleşmiş Milletler hedeflerini destekleyen girişimler için katalizatör görevini yerine getirmek.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, üzerine kurulu olduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi için şirketlerin, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin halka sorumluluk, şeffaflık ve kendi geleceklerini sürdürebilir hale getirebilmek amacıyla çalışacağına güvenme esasına göre çalışmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi 10 Temel Prensibi

İnsan Hakları

1. Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi.

2. Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması.

 

Çalışma

3. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması.

4. Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi.

5. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi.

6. İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi.

 

Çevre

7. Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi.

8. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.

9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.

 

Yolsuzlukla Mücadele

10. Tehdit ve rüşvet dâhil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması.