ABALIOĞLU'NDA KARIYER

Seçme ve Yerleştirme Politikamız

Geleceğe birlikte yürüyebileceğimiz, kurumsal değerlerimize sahip ve işe en uygun işgücü ile çalışmak üzere seçme yerleştirme sürecimizi yönetiyoruz. Günü kurtarmaya değil geleceğini planlamaya odaklı, sorumluluk bilinci yüksek, sürekli öğrenmeye ve değişime açık insan kaynağı ile çalışıyoruz. Nitelikli ve yetenekli işgücü için tercih edilen şirketler olmayı sürdürmek uygulamalarımızda yol göstericidir.

Seçme yerleştirme süreçlerimizde, ırk, dil, din, cinsiyet, yaş ayırımcılığını ortadan kaldıran fırsat eşitliği söz konusudur. İşin gereği zorunlu olmayan görevler dışında tüm pozisyonlarımızda cinsiyet ve yaş ayrımcılığına yönelik bir gereklilik yoktur ve bu konuları adaylarımızı değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurmuyoruz.

Eğitim ve Geliştirme Politikamız

Sürekli değişen ve gelişen dünyanın rekabetçi ortamında, çalışanlarımızla birlikte kurumsal yetkinliklerimizi ve yeterliliklerimizi geliştirerek geleceğe hazırlanıyoruz. Çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve potansiyellerinin hayat bulmasını sağlayan eğitim ve geliştirme faaliyetleri planlıyoruz.

Holding, grup şirketlerimiz ve onların iştiraklerinde, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmayı ve onların mevcut performanslarını üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Eğitim planlarımız, oryantasyon eğitimi ile başlar. Sonrasında, yıllık hedeflerimizle çalışanlarımızın ihtiyaçlarının entegre edilmesiyle planlanan kişisel gelişim, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çeşitli eğitimler ile devam eder.

Şirketlerimizde eğitimler kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ikiye ayrılır. Kurum içi eğitimler, eğitim içeriğinin ihtiyaca yönelik tasarımı ile başlar, iç eğitimcilerin uzmanlarımız arasından seçilmesi ile yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler ise uzman eğitim şirketleri ve eğitimcilerle ortak yapılandırılan ve uygulanan eğitim programlarını kapsar.


Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme Politikamız

İş sonuçlarına odaklı, adil, başarıyı ve yüksek performansı destekleyen ücret sistemlerini uygulama yolunda adımlarımızı her geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Çalışanlarımıza sunduğumuz yan hakları, maddi ve manevi ödüllendirme sistemlerimizi, onların penceresinden bakarak geliştirmek anlayışımızın temelini oluşturur.

Ücretlendirme sistemimizde, her işin düzeyine göre belirlenmiş bir ücret aralığı bulunuyor. Çalışanlarımızın ücretinin, bulunduğu düzey için belirlenmiş olan ücret aralığında olması esastır. Çalışanlarımızın performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak prim ve ödüllendirme her şirketimizin kendi yönetim süreçleri dahilinde yapılıyor.


Çalışanların Katılımı

Şeffaf, adil, katılımcı, paylaşımcı, destekleyici uygulamalarla çalışma ortamı dinamiklerine ivme kazandırmak çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımızın temelini oluşturur.Farklılıkları yönetmek ve yaratıcılığı geliştirmek, çalışanlarımızın özgürce fikirlerini sunacakları ortam şartlarını hazırlamakla ve çalışanlarımızın hatalarından öğrenmelerini sağlamakla mümkündür. Bu bilinçle çalışanlarımızı destekliyoruz.

Çalışanların yaratıcılığını arttırmak, yaratıcılığı teşvik etmek, iş motivasyonu ve işe olan ilgiyi arttırmak, kalite ve ilgili süreçleri iyileştirmek, maliyetleri azaltmak, iş ilişkilerini geliştirmek, yeni ürün geliştirmek ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla, her yıl Abalıoğlu Holding tarafından, grup şirketleri ve onların iştiraklerinin katıldığı, VayBe Proje Yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılan şirketlerimizdeki projelerde, hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanlarımızın ortak katkı ve emekleri söz konusu oluyor.

Bireylerin veya ekiplerin yenilikçi fikirlerini, tüm grup şirketlerimizde hayata geçirdiğimiz Öneri Sistemleri ile değerlendiriyor, uyguluyor ve ödüllendiriyoruz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

“Önce İnsan” felsefemiz temelinde, çalışma ortamlarımızı sağlıklı, güvenli, insan psikolojisine ve fizyolojisine uygun hale getirmek için kendimizi sürekli sorguluyor ve geliştiriyoruz.

Biz insan kaynakları politikalarımızı, etik değerlerin yaşatıldığı, güvenli, huzurlu ve başarıya teşvik edici bir çalışma ortamını çalışanlarımıza sağlamak üzere hayata geçiriyoruz ve değişen şartlara uyumunu sağlayarak geliştiriyoruz.